Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja o przyznanej dotacji celowej

Logo Gminy Stanin

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja o przyznanej dotacji celowej

30 maja 2019

Gmina Stanin po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania na lata 2016-2020 organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wsparcie finansowe w 2019r. zostało przyznane następującym placówkom:

Zespół Szkół w Staninie – kwota wsparcia finansowego : 12 000,00 zł

Zespół Szkół w Tuchowiczu – kwota wsparcia finansowego: 12 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Grafika w Zagoździu – kwota wsparcia finansowego: 4 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie – kwota wsparcia finansowego: 4 000,00 zł

Warunkiem udzielania wparcia było zapewnienie przez Gminę Stanin wkładu własnego w kwocie 8 000,00 zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Łącznie w Gminie Stanin w bibliotekach szkolnych przybędzie pozycji na kwotę 40 000,00 zł.

Mamy nadzieję, że zakup nowego księgozbioru przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności pozycji bibliotecznych oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

Narodowy Program Czytelnictwa

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30