„Niskoemisyjna Gmina Stanin”

Logo Gminy Stanin

„Niskoemisyjna Gmina Stanin”

8 marca 2018

W miesiącu grudniu 2017 r. Wójt Gminy Stanin – Krzysztof Kazana podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Niskoemisyjna Gmina Stanin” złożonego w ramach osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-06-0022/16-00.

Planowana inwestycja polegać będzie na dobudowie oświetlenia ulicznego oraz zmodernizowaniu istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stanin. W ramach projektu na terenie Gminy Stanin zostanie wykonany: montaż 34 szt. lamp oświetlenia ulicznego oraz wymiana 1101 opraw świetlnych – przestarzałe i energochłonne lampy zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami LED o mocy od 76 do 224W.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 479 856,68 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Stanin: 1 016 290,18 zł
Termin realizacji: 2018 rok

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30