Nowe obwody publicznych szkół podstawowych

Nowe obwody publicznych szkół podstawowych

2 lipca 2021

2 lipca 2021 roku Rada Gminy Stanin podjęła uchwałę nr XXXVIII/205/2021 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanin.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanin od dnia 1 września 2021 r.

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30