Nowoczesne oświetlenie LED będzie w całej gminie

Logo Gminy Stanin

Nowoczesne oświetlenie LED będzie w całej gminie

23 listopada 2020

Na terenie Gminy Stanin zmodernizowanych zostanie 1101 istniejących punktów świetlnych.

W miejsce sodowych i rtęciowych lamp, zainstalowane zostaną nowoczesne lampy i oprawy LED. Innowacyjne oświetlenie skonstruowane jest tak, by jak najefektywniej wykorzystywać strumień światła.

Poza tym, że stare oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne, projekt zakłada budowę oświetlenia w Borowinie oraz na boiskach w Jeleńcu i Zastawiu.

W Borowinie Gąseckiej zbudowana zostanie nowa oświetleniowa linia kablowa oraz oświetlenie drogowe na odcinku o długości 258 metrów. W Borowinie Sarnowskiej linia kablowa i oświetlenie będą miały długość 1 230 metrów.

Na boisku w Jeleńcu, zainstalowanych zostanie 6 nowych stalowych masztów oświetleniowych, które wyposażone będą w 48 naświetlaczy LED.

W Zastawiu na terenie boiska również zainstalowanych zostanie 6 stalowych masztów oświetleniowych, na których zainstalowanych zostanie 16 szt. naświetlaczy LED.

Wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln zł. Zadanie zrealizowane będzie na początku 2021 roku.

Władze Gminy Stanin, na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Stanin”, uzyskały ponad 1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Wszystko to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30