Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

9 marca 2021

Przypominamy o objazdowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Stanin

Dla rejonu I  będzie  to termin: 26 marca 2021 r.

Dla rejonu II będzie to termin : 29 marca 2021 r.

Podczas objawowej zbiórki można wystawić następujące rodzaje odpadów: meble,  zużyte  opony i  odpady budowlane pochodzące z rozbiórek .

 

Miejscem odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niedźwiadce.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30