Obwieszczenie – Prace na linii kolejowej Skierniewice-Łuków.

Logo Gminy Stanin

Obwieszczenie – Prace na linii kolejowej Skierniewice-Łuków.

24 września 2020

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania :

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia  „Prace  na linii  kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20), zadanie nr 2,  od km 71+351 do km 161+160;

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30