Od 1 maja rusza „Aktywna jesień życia w gminie Stanin”

Od 1 maja rusza „Aktywna jesień życia w gminie Stanin”

13 kwietnia 2021

W ramach realizacji projektu prowadzony będzie Klub Seniora w Staninie, Sarnowie i Wólce Zastawskiej.

Z oferty  skorzysta 100 osób. Seniorzy, w ramach organizowanych zajęć i wyjazdów będą się integrować, rozbudzać zainteresowania i potrzeby kulturalne. Zadaniem Klubu Seniora będzie również edukacja w różnych dziedzinach, upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz kreowanie nowego wizerunku człowieka starszego w społeczeństwie.

 

Poza działalnością Klubu Seniora, GOPS we współpracy z Gminą Stanin realizował będzie usługi asystenckie i opiekuńcze dla 41 mieszkańców. Działania te prowadzone będą w miejscu zamieszkania tych osób.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Gminę Stanin oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi niespełna: 1 mln 300 tys. zł
Dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 1 mln 101 tys. zł

 

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30