Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości

6 listopada 2023

Odezwa Komitetu Honorowego ObchodówNarodowego Święta Niepodległości 11 Listopadaw Województwie Lubelskim
Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego! Rodacy!
Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada – najważniejsze święto państwowe, to wyjątkowy dzień, przypominający nam o bohaterstwie tych, którzy podjęli heroiczną walkę o wolną Polskę, często oddając życie w myśl dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Dziś, w 105. rocznicę odzyskania niepodległości, składamy hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowania polskiej państwowości, wszystkim tym, którzy nie szczędząc trudu, z odwagą i niezłomnością walczyli o wolność. To dzięki nim 11 listopada 1918 roku Polska po 123. latach powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Mamy obowiązekpielęgnować pamięć o bohaterach narodowych, podkreślać wkład
w dzieło odzyskania niepodległości ojców naszej wolności, mężów stanu, m.in. JózefaPiłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego. Bł. kard. Stefan Wyszyński mówił: „Dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania własnego gniazda. Wszystko wskazuje na wielką potrzebę wołania o szacunek dla dziejów narodowych, dla trudów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi wylanej w walce o wolność ojczyzny. Ich praca, trud i ofiarne poświęcenie dało taki rezultat, że obecnie jesteśmy”. Zwycięstwo Polski, zostało okupione cierpieniem wielu pokoleń Polaków, było zapowiedzią kolejnych wyzwań, wymagających wyrzeczeń i ofiar. Powtarzam dziś za św.
Janem Pawłem II: „Ziemio Polska, Ziemio trudna i doświadczona. Ziemio moja. Bądź pozdrowiona”.
Nasza Ojczyzna wielokrotnie stawiała czoła zaborcom, stając w obliczu ryzyka utracenia tożsamości narodowej, której zachowanie stało się ogniwem jednoczącym nasz Naród.
W tym trudnym okresie nasi Rodacy kultywowali tradycje i pielęgnowali język polski – nasze skarby kultury. Język ojczysty jak podkreślał Czesław Miłosz „jest językiem, który łączy nas z naszymi przodkami i z przyszłymi pokoleniami”. Dążenie do niepodległości
i zachowania tożsamości narodowej stały się motorem napędowym wielu bohaterskich działań i organicznej pracy, pozostając iskierką nadziei dla wycieńczonych niewolą Polaków. Celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, to nie tylko wspominanie
heroicznych czynów naszych przodków. Jak podkreślał bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „W Polsce życie jest ważne, nie tylko to, które istnieje w danym momencie, ale także to, które jest już zaplanowane w przyszłości, które jest pojęte jako możliwość, nadzieja, perspektywa”.
Polska jest niepodległa, pozostając częścią wspólnoty międzynarodowej współpracuje z innymi krajami, jednocześnie dbając o pokój i bezpieczeństwo naszego kraju. Nasza niepodległość zobowiązuje nas do budowania silnego i sprawiedliwego państwa. Polska stoi w obliczu wielu zagrożeń, obserwujemy rywalizację potęg militarnych i ekonomicznych, sytuacja geopolityczna jest niestabilna i nie można wykluczyć eskalacji trwających już konfliktów międzynarodowych.
W tych trudnych czasach musimy, czerpiąc ze szlachetnej postawy naszych bohaterów, zachować rozwagę i być gotowym na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Musimy umacniać nasz potencjał we wszystkich sferach, codzienną pracą budować siłę i dobrobyt naszego państwa. Nie możemy zaprzepaścić wysiłku pokoleń naszych Rodaków, którzy wywalczyli i odbudowali wolną Polskę. Swoją postawą mamy obowiązek dowodzić, że ich ofiara nie poszła na marne. Przed nami zadanie ustawicznego rozwoju w dziedzinach nauki, sztuki, kultury, gospodarki, troska o mądre i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych,ochronę dziedzictwa narodowego i rozbudowę infrastruktury. Wielkim wyzwaniem jestbudowanie prestiżu i znaczenia Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej. Polska
ma szanse być jednym z liderów w wymiarze europejskim, ale również w wymiarze globalnym.
Pamiętajmy, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Dzisiaj słowa te wybrzmiewają ze szczególną siłą i skłaniają do refleksji, która powinna być udziałem wszystkich Polaków. Świętujmy z radością fakt, że jesteśmy częścią dumnego narodu, który wybił się na niepodległość. Niech żyje wolna Polska! Cześć i chwała Bohaterom Niepodległej!
W imieniu Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11
Listopada
Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30