Ogłoszenie – nabór na członka do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Logo Gminy Stanin

Ogłoszenie – nabór na członka do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

31 stycznia 2023

Wójt Gminy Stanin zaprasza organizacje pozarządowe działające w Gminie Stanin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Kandydatów na członków Komisji należy zgłaszać pisemnie na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Staninie, Stanin 62,

21-422 Stanin, piętro I pokój nr 2 w terminie do dnia 21 lutego 2023 rok.

Ogłoszenie – nabór na członka do komisji

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30