Ogłoszenie Wójta Gminy Stanin z dnia 12.03.2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stanin z dnia 12.03.2018r.

12 marca 2018

Wójt Gminy Stanin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stanin z dnia 12.03.2018r

Wzór oferty

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
E-mail
Sekretariat:
stanin@stanin.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
Wpłaty
Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040