Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

10 listopada 2022

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję 20222023 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.
Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych.
W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane.

Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat:Strażacy chronią lasy lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową.

Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.
Przedmiotem prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.


Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin.

I eliminacje środowiskowe powinny być zakończone do 6 grudnia,

II eliminacje gminne, miejskie, miejskogminne powinny być zakończone do 7 stycznia,

III eliminacje powiatowe powinny być zakończone do 31 stycznia,

IV eliminacje wojewódzkie powinny być zakończone do 28 lutego,

V eliminacje centralne powinny być zakończone do 31 marca.

Zarząd Oddziału Powiatowego przesyła do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie łącznie z protokołem z podsumowania konkursu na terenie powiatu od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej w terminie do 5 lutego 2023 r. Praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu). W przypadku braku organizacji III etapu konkursu placówki przesyłają maksymalnie po 3 prace w każdej grupie wiekowej. Podsumowanie wojewódzkie odbędzie się na przełomie lutego / marca 2023 r.

Na finał centralny przesłanych zostanie po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie OW ZOSP RP w Lublinie www.zosprp.lublin.pl, oraz przesłane do Oddziałów Powiatowych, z terenu których zostaną otrzymane prace. Pozostałe warunki organizacji konkursu
1. Do oceny prac na szczeblu wojewódzkim nie będą przyjmowane prace przestrzenne oraz arkusze o powierzchni więcej niż 1m2 i prace zbiorowe.

2. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane do szczebla Krajowego można odbierać w terminie do 15 marca 2023 r.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac i wykorzystania dla potrzeb wydawniczych lub innych (o ile autor nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń w tej
sprawie)

2 Regulamin_OSKP

3 Karta_zgłoszenia_RODO_2023

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30