„Ogród botaniczny” za 32 tys. zł

Logo Gminy Stanin

„Ogród botaniczny” za 32 tys. zł

2 listopada 2020

Na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej ruszyły dziś prace ogrodnicze. Już niedługo „Ogród botaniczny w gminie Stanin” będzie cieszył nasze oczy.

Na terenie około 600 m kw. powstanie ścieżka edukacyjna z tablicami opisującymi roślinność. Będzie tu też miejsce do spotkań przy ognisku dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy.

W ogrodzie znajdzie się liczna kolekcja drzew rosnących w różnych typach lasów. W przyszłości odbywać się tu będą lekcje przyrody dla dzieci uczęszczających do szkół z terenu gminy Stanin.

W ogrodzie nasadzonych zostanie 178 sztuk różnorodnych roślin ozdobnych. Młodzież i dzieci uczestniczące w zajęciach z ekologii zapoznają się z gatunkami roślin oraz dowiedzą się jak je prawidłowo pielęgnować.

Wokół znajdującego się na terenie Biblioteki pomnika poświęconego „ Męczennikom o wolność ojczyzny w latach 1939-1945”, zasadzone zostaną krzewy ozdobne. Po wyrównaniu terenu ułożone zostaną tu ścieżki z płyt kamiennych prowadzące do pomnika oraz „Dębu Niepodległości”.

Koszt zadania – 32 tys. zł

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 16 tys. zł

Prace nad tą inwestycją zakończą się wraz z końcem listopada.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30