Pieniądze do wzięcia dla klubów sportowych

Logo Gminy Stanin

Pieniądze do wzięcia dla klubów sportowych

26 listopada 2020

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r.

Pieniądze pozyskać mogą małe i średnie kluby sportowe. Do rozdysponowania jest 40 mln zł. Wsparcie jakie mogą otrzymać kluby jednoselekcyjne wynosi 10 tys. zł, kluby wieloselekcyjne mogą ubiegać się o 15 tys. zł.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

    •  wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe
    • zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem:   https://wnioski.msit.gov.pl.  Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

Więcej informacji w załączniku udostępnionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Program_Klub_2021

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30