Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

1 lutego 2022

Szanowni Państwo,

15 lutego 2022 r., mija termin złożenia deklaracji na podatek oraz płatności I raty podatku od środków transportowych na 2022 rok.

W 2022 roku obowiązują takie same stawki podatku od środków transportowych jak w 2021 roku.

W związku z powyższym wpłaty dokonać należy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/158/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. https://ugstanin.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Uchwala_Nr_XXVIII-158-2020.pdf


Kto musi płacić podatek:

– osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych,

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy,

– posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Jeśli dany środek transportowy jest współwłasnością dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, to w takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Jeśli zmienia się właściciel zarejestrowanego już środka transportowego, to obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Wniosek można pobrać ze strony: https://stanin.pl/dokumenty-do-pobrania/  oraz w Urzędzie Gminy Stanin

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30