Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

Logo Gminy Stanin

Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

12 lutego 2021

Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu POPŻ  2014-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących. Do naszej gminy żywność dostarczana będzie  przez  Bank  Żywności w Lublinie.

Warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w 2021 roku jest otrzymanie skierowania z ośrodka pomocy społecznej.

Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych  w budynku po  byłym  ośrodku  zdrowia  w  Staninie   w godzinach  9.00 – 14.00

Założenia programu  pomoc żywnościowa  zostały określone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pomoc żywnościowa  może być przekazywana osobom spełniającym kryteria do zakwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osobom i rodzinom znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej,  spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, między innymi: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezrobocie  i  których łączny miesięczny dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego (tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej  oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.

Prosimy osoby  zgłaszające się po skierowanie o okazanie pracownikowi dokumentów potwierdzających łączne miesięczne dochody np.: aktualny odcinek lub decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, nakazy podatkowe, odcinek z wypłaty lub wyciąg z konta potwierdzający wysokość wynagrodzenia, decyzję przyznającą świadczenia rodzinne itp.

Informujemy, iż osoby, których dochód przekracza obecnie 1542,20 zł dla osoby samotnej lub 1161,60 zł na osobę w rodzinie, nie mogą otrzymać skierowania, mimo, że korzystały z pomocy żywnościowej w ubiegłych latach.

Harmonogram wydawania skierowań

Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego w celu ograniczenia skupisk osób oczekujących po wydanie skierowania bardzo  prosimy o zgłaszanie się osób z poszczególnych miejscowości w wyznaczonych  niżej terminach:

15 lutego 2021 r. –    mieszkańcy Wólki Zastawskiej, Zastawia, Jedlanki Osada, (do świetlicy wiejskiej w Zastawiu),

Do  dawnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Staninie:

15  lutego 2021 r. –     mieszkańcy  Gozdu, Kosut,  Lipniaka,

16 lutego 2021r. – mieszkańcy Jeleńca, Józefowa, Tuchowicza, Stanina,   Zagoździa,

17 lutego 2021 r. –  mieszkańcy Celin Szlacheckich, Celin Włościańskich, Starej Wróbliny, Starej Gąski, Wesołówki, Jonnika, Nowej Wróbliny, Nowego Stanina, Jarczówka,  Anonina,

18 lutego 2021 r.  – mieszkańcy  Ogniwa, Wnętrznego, Aleksandrowa, Kopiny, Kija, Niedźwiadki i pozostałe osoby, które nie mogły zgłosić się we  wskazanych wyżej  terminach.

 

Więcej informacji uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie  lub pod  nr telefonu

025 798-11-02  lub 797 584 074.

 

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30