Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

1 lipca 2022
30 czerwca 2022 r. po raz kolejny w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
A wszystko to dzięki Wójtowi Gminy Stanin – Krzysztof Kazana, który  podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”. 
W trakcie spotkania została przedstawiona prezentacja mająca na celu przybliżyć Mieszkańcom Naszej Gminy założenia Programu „Czyste Powietrze”.
Potencjalni beneficjenci mogli dowiedzieć się na jakiego rodzaju przedsięwzięcia można otrzymać dofinansowanie, gdzie można składać wnioski oraz jakie są wymagane dokumenty do rozliczenia dotacji , a także mieli możliwość zadawania pytań.
Informujemy, że zainteresowani Mieszkańcy, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, mogą przyjść do Urzędu Gminy w Staninie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30), gdzie Pani Magdalena, służy wiedzą, radą i materiałami informacyjnymi o Programie. Każda zainteresowana osoba otrzyma także pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie lub rozliczenie.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30