Program „CZYSTE POWIETRZE”

Program „CZYSTE POWIETRZE”

24 września 2018

W imieniu Ministerstwa Środowiska Wójt Gminy Stanin serdecznie zaprasza w poniedziałek 1 października 2018r. na spotkanie poświęcone nowemu Programowi rządowemu, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń. Spotkanie jest dedykowane właścicielom domów jednorodzinnych, którzy planują inwestycje proekologiczne i chcieliby uzyskać na nie dofinansowanie.
Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w miejscowości Kosuty 4A, o godz. 18.00
Program Priorytetowy Czyste Powietrze NFOŚiGW, który realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu, omówione zostaną rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony zostanie sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska a także przez ekspertów MŚ, NFOŚiGW oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.
Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków celem skorzystania z Programu. Prowadzący spotkanie eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30