Projekt „Aktywna ścieżka”

Projekt „Aktywna ścieżka”

14 maja 2024
Firma Cityschool Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
Aktywna ścieżka

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 20212027; Osi priorytetowej IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.4 Zrównoważony rynek pracy.

Do projektu zapraszamy osoby dorosłe pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Lubelskiego. W projekcie weźmie udział 120 osób (84 kobiety/36 mężczyzn).

Zapraszamy przede wszystkim:

osoby bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo, a w szczególności
osoby długotrwale bezrobotne),

pracodawców i ich pracowników.
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób bez zatrudnienia a także wzrost wiedzy i świadomości z zakresu równości kobieti mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym wśród 60 osób pracujących.

Zaplanowane zadania w ramach projektu dla osób bez zatrudnienia:

Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (w wymiarze 4 godzin)
Refundacja kosztów opieki instytucjonalnej (dla 8 osób)
Szkolenia zawodowe (w wymiarze 80 godzin)
Staże zawodowe (w wymiarze 3 miesięcy)
Pośrednictwo pracy (w wymiarze 5 godzin)

Zaplanowane zadania w ramach projektu dla pracodawców i osób pracujących:

Indywidualne warsztaty świadomościowe do 48 pracodawców (w wymiarze 4 godzin)
Grupowe warsztaty świadomościowe dla 60 osób pracujących (w wymiarze 20 godzin)

Główne efekty/rezultaty projektu:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 48 os. (40 K/8M)
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu 27 os. (22 K/5M)
Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu 27 os. (22K/5M)
Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu 10 os. (8K/2M)
Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie 60 os. (36K/24M)
Liczba osób z niepełnoprawnościami objętych wsparciem w programie 6 os. (4K/2M)

Wartość projektu: 943 879,50 ; Dofinansowanie projektu z UE: 895 485,52

www.mapadotacji.gov.pl

informacje można uzyskać:
na stronie: www.aktywnasciezka.cityschool.pl
tel.: 530914079, email: aktywnasciezka@cityschool.pl

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30