Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wnętrzne

26 czerwca 2024

26.06.2024 r.

        Operacja pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wnętrzne

realizowana przez Gminę Stanin

na obszarze Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

mająca na celu wzrostu jakości życia i aktywizacji społecznej mieszkańców wsi Wnętrzne i Aleksandrów

poprzez budowę świetlicy wiejskiej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

                         Wartość inwestycji: 1 598 685,92 zł                                                              Dofinansowanie: 423 000,00 zł