Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Zagoździe, Jarczówek, Gózd

15 marca 2021

W dniu 29 kwietnia 2019 r.  Gmina Stanin zawarła umowę na realizację operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Zagoździe, Jarczówek oraz Gózd.

W ramach zadania przebudowano, wyremontowano oraz wyposażono 3 świetlice wiejskie na terenie Gminy Stanin

Całkowity koszt realizacji inwestycji to: 1 168 428,13 zł

Kwota przyznanej pomocy ramach PROW to:  610 035,00 zł

Operacja ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Zagoździe, Jarczówek oraz Gózd poprzez przebudowę świetlic wiejskich, które wykorzystywane będą jako miejsca spotkań lokalnej społeczności, działań społeczno – kulturalnych i wzmocnienia więzi społecznych. Utworzone świetlice będą miejscem organizowania zajęć, spotkań, szkoleń i lokalnych imprez kulturalnych.