Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wesołówka

Logo Gminy Stanin

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wesołówka

8 marca 2018

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 7 marca 2018 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana podpisał umowę dotyczącą udzielenia dotacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” . W ramach niniejszej umowy zostanie wykonane zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wesołówka.

Do realizacji zadania został wyłoniony wykonawca w przetargu nieograniczonym. Termin realizacji zadania do 20 kwietnia 2018 roku.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 318 338,54 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 156 169,00 zł
Termin realizacji: 2018 rok

Umowa na dofinansowanie

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30