Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierzków

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierzków

27 czerwca 2022

 

 

DOFINANSOWANIE: 566 069,64 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 132 139,29 zł

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 114345L od km 0+000,00  do km 1+333,00 w miejscowości Kierzków.

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie).

Po przebudowie szerokość drogi będzie wynosiła 5 m.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która polega na ustawieniu nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego, są to znaki ostrzegawcze oraz informacyjne.

W wyniku realizacji zadania poprawi się dojazd mieszkańców miejscowości Kierzków do miasta powiatowego Łukowa, stanowiącego ośrodek gospodarczy całego powiatu łukowskiego oraz w którym mieszczą się organy administracji szczebla powiatowego.
W wyniku realizacji zadania poprawi się dojazd mieszkańców do głównych linii komunikacji publicznej przebiegających przez teren gminy, drogą wojewódzką nr 807 i 808 w kierunku Łukowa – miasta powiatowego, Warszawy oraz Lublina.

Droga gminna nr 114345L ma ogromne znaczenie dla okolicznych mieszkańców. Znajduje się tu wiele pól uprawianych.

Przebudowa wskazanego odcinka drogi będzie kontynuacją poprzedniej inwestycji drogowej z 2020 r. pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 102651L od km 1+420 do km 2+156 oraz nr 102345L od km 0+624,00 do km 1+410,00 w miejscowości Kierzków” zrealizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r., co w konsekwencji spowoduje zapewnienie spójności terytorialnej na terenie gminy, powiatu oraz województwa lubelskiego.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30