Przedłużenie terminu zgłoszeń do konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Przedłużenie terminu zgłoszeń do konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

3 stycznia 2024
Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przedłużyła termin zgłaszania inicjatyw do V edycji Konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej” do 09.01.2024 r.  godz. 15:30.
Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 21.11.2020 r. – 21.11.2023 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich), klubów seniora, sołectw oraz grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze LGD „RAZEM”, które w okresie od 21.11.2020 r. do 21.11.2023 r. zrealizowały na terenie LGD „RAZEM” ciekawą inicjatywę lokalną (sfinansowaną z dowolnych środków).

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  • inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, infrastruktura turystyczna/rekreacyjna;
  • inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze np.: patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.
Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:I miejsce – nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (500 zł) oraz dyplom
II miejsce – nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (300 zł) oraz dyplom
III miejsce – nagroda pieniężna karty podarunkowej (200 zł) oraz dyplom
Laureaci otrzymają gadżety promujące Szlak Ziemi Łukowskiej obszaru LGD „RAZEM”.
Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze LGD „RAZEM” lub można przesłać za pośrednictwem poczty, lub jako skan podpisanego formularza i załączników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] do dnia 09.01.2024 r. godz. 15:30
Więcej informacji i dokumenty do pobrania: https://lgdrazem.pl/przedluzenie-terminu-zgloszen-do-v…/

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30