PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE / INWENTARYZACJA BUDYNKÓW

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE / INWENTARYZACJA BUDYNKÓW

13 maja 2024

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane przeglądy kominiarskie są obowiązkowe i należy je wykonywać przynajmniej RAZ W ROKU. Zmieniła się forma protokołu, od 18 września 2023 są one wypełniane elektronicznie w systemie CEEB przez kominiarza (tzw. E-protokół).

E-protokół kominiarski jest jedynym ważnym dokumentem, potwierdzającym wykonanie przeglądu przewodów kominowych, o którym mowa w ustawie prawo budowlane. Wersja papierowa przeglądu kominiarskiego straciła już moc prawną i nie będzie uwzględniana przy ewentualnym ubezpieczeniu domu.

Więcej na  stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/…/e-protokol-od-18-wrzesnia…

.

Kolejna kwestia to inwentaryzacja budynków. Inwentaryzacja budynku jest DOBROWOLNA. Polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Więcej na ten temat: https://zone.gunb.gov.pl/pl/inwentaryzacja-parametrow-technicznych-budynku-co-jest-na-czym-polega-i-jakie-niesie-korzysci?fbclid=IwAR1nks7KcK2guJfvc5ZXx28iCN_DirwTp5pnGlGn9IvauoFg6UCQbtCjmCY

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30