Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków !

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków !

27 czerwca 2022
30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli budynków i budowli posiadających źródła ciepła.
Jak możemy złożyć deklarację?
W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij
–  W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
Ustawodawca przewiduje karę za nie złożenie deklaracji.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30