PSZOK czynny w każdy piątek w godz. 8:00 – 15:00

PSZOK czynny w każdy piątek w godz. 8:00 – 15:00

28 marca 2024

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy, że w każdy piątek w godz. 8:00 – 15:00 czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Niedźwiadce.

PSZOK jest miejscem, do którego każdy Mieszkaniec Gminy może dostarczyć oraz pozostawić w wyznaczonym miejscu odpady pochodzące z gospodarstwa domowego posegregowane na następujące frakcje:

– meble i inne odpady wielkogabarytowe

– odpady budowlane i rozbiórkowe

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– zużyte opony

– popioły

– zużyte baterie i akumulatory

– odpady niebezpieczne/ chemikalia (opakowania po nawozach, farbach, lakierach, olejach, aerozolach)

– szkło budowlane.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30