Rekrutacja do przedszkoli i klas I na rok 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i klas I na rok 2024/2025

31 stycznia 2024

Rusza nabór dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Stanin. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 roku i  będzie prowadzona elektronicznie.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2024/2025.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie (Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Stanin z dnia 31 stycznia 2024 roku):

Dokumenty dla osób zainteresowanych rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

KRYTERIA-REKRUTACJA

ZASADY-REKRUTACJI

Zarządzenie 4.2024 w sprawie ustalenia harmonogramu…

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się kandydatów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/180/2017 Rady Gminy Stanin.

Zasady-rekrutacji-do-klas-I-2024-25

Zarządzenie 4.2024 w sprawie ustalenia harmonogramu… – dotyczy załącznik nr 2

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30