Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

13 marca 2023

Rządowy program „Posiłek  w szkole i w domu” na lata  2019-2023

Gmina Stanin zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Lubelski przyznał w 2023 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości  66 000 zł.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Stanin w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom  tego pozbawionym, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie gorącego posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym w szczególności :

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej ,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym ,niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Programu- Moduł 1 ,,Moduł dla dzieci i młodzieży”.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 20234 r. szacuje się na kwotę 86 000 zł.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30