Siłownia i plac zabaw w Zastawiu

Siłownia i plac zabaw w Zastawiu

26 października 2018

Stowarzyszenie Klub Sportowy Bad Boys Zastawie, dzięki przyznanemu grantowi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zrealizowało operację pod nazwą „Budowa siłowni napowietrznej i placu zabaw”. W ramach projektu obok ogólnodostępnego boiska w miejscowości Zastawie zamontowano 7 elementów siłowni napowietrznej oraz 3 elementy placu zabaw dla najmłodszych dzieci. Inwestycja jest niekomercyjna i dostępna dla wszystkich. Wartość projektu wyniosła 30.491,70zł, z czego 28.967,00zł były to środki przyznane przez LGD.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30