Świadczenia ratownicze dla strażaków ochotników.

Świadczenia ratownicze dla strażaków ochotników.

10 lutego 2022

9 lutego 2022 roku weszło w życie rozporządzenie MSWiA dotyczące świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników. Druhowie mogą składać wnioski o 200 zł miesięcznie za wysługę lat w ochotniczej służbie.

Prawo do tego świadczenia przysługuje druhom i druhnom OSP, którzy służyli co najmniej przez 25 lat – w przypadku mężczyzn oraz 20 lat – w przypadku kobiet.

W tym czasie powinni co najmniej raz w roku brać udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu wysługi lat nie jest jednak konieczne zachowanie ciągłości.

Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy.

 

Więcej na stronie :

https://www.gov.pl/web/kgpsp/opublikowano-rozporzadzenie-dotyczace-swiadczenie?fbclid=IwAR3t4gcOzz6yoMCC2Gms5KUr1aglQMLVh2ai_H-r9kdTjOODwbB6fSBstyQ

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30