Szacowanie strat w wyniku suszy

Szacowanie strat w wyniku suszy

9 lipca 2019

Gmina Stanin podjęła działania zmierzające do uruchomiania procesu szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą. Obecnie są przyjmowane oświadczenia o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy.
Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu zjawiska lub stwierdzeniu jego skutków.
Wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku, dostępne są w Urzędzie Gminy Stanin, pokój nr 23 lub można pobrać je ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Stanin w pokoju nr 11 (I piętro) Stanin 62,

W tabeli oświadczenia o uprawach wpisujemy wszystkie uprawy, niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.
W związku z obowiązkiem informowania o gromadzeniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , prosimy także o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informacja_o_przetwarzaniu_danych_oraz _zgoda na przetwarzanie danych
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Stanin, pok. nr 23, tel. 609 956 767.

Więcej informacji na temat procedury szacowania strat można uzyskać pod poniższymi linkami:
Procedura szacowania strat – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Ministerstwo Rolnictwa – Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Aktualne raporty: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Dokumenty są dostępne do pobrania.

Oświadczenie – UPRAWY

Oświadczenie – ZWIERZĘTA

Oświadczenie – SADY

Oświadczenie – Zgoda na przetwarzanie danych można pobrać tu – oświadczenie przetwarzanie danych

 

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30