Szkolenie on-line z obsługi Generatora eNGO

Szkolenie on-line z obsługi Generatora eNGO

30 grudnia 2022

Starostwo Powiatowe w Łukowie informuje o zmianie sposobu składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

Warunkiem udziału w konkursie będzie wypełnienie formularza oferty przy wykorzystaniu generatora wniosków eNGO. Generator eNGO jest narzędziem pomocniczym przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się tylko ofertę wysłaną za pomocą generatora eNGO.

W dniu 11 stycznia 2023 roku (środa) o godzinie 16:00, odbędzie się szkolenie on-line dla organizacji pozarządowych, które chciałyby wziąć udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Łukowskiego.

Szkolenie odbędzie się w aplikacji Zoom – nie ma konieczności jej instalowania, można się łączyć z przeglądarki (zalecamy Google Chrome lub Microsoft Edge). Spotkanie potrwa ok. 1h 15 min. Warto mieć mikrofon w celu zadawania pytań. Kamery nie są potrzebne.

Link do szkolenia zostanie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu chęci  udziału w szkoleniu i wskazaniu danych osoby biorącej udział w szkoleniu pod adresem [email protected]

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30