Uroczystości folklorystyczne połączone z poświęceniem drogi

Uroczystości folklorystyczne połączone z poświęceniem drogi

27 lipca 2022

W niedzielę 24 lipca 2022 r. miała miejsce niecodzienna uroczystość – Jubileusz 10. lecia Zespołu „Jarzębina Czerwona” ze Stanina połączona z poświęceniem drogi gminnej Stanin – Anonin, realizowanej z ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele władz samorządowych, w tym Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana, Zastępca Wójta Sławomir Rzymowski, Sekretarz Ewa Niebrzegowska, Radni Województwa Lubelskiego: Marek Kopeć i Ryszard Szczygieł, Starosta Powiatu Łukowskiego Dariusz Szustek, Radni Powiatu Łukowskiego: Krzysztof  Gajowy i Leszek  Świętochowski, a także Radni Gminy Stanin na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Zofia Czubek, Sołtysi i liczni Mieszkańcy, którzy przyszli specjalnie aby wspólnie świętować.

Uroczystość rozpoczęto od poświęcenia drogi, która łączy Stanin z Anoninem.

Z udziałem zaproszonych gości, poświęcenia drogi dokonał Ks. Bogusław Mich Proboszcz  Parafii Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu oraz Ks.  Marek Antonowicz – Proboszcz Parafii Trójcy Św. w Staninie.

Mieszkańcy nie kryli zadowolenia z realizowanej inwestycji. Podkreślali, że przebudowana droga poprawiła stopień bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi, zarówno kierowcom, pieszym jak i rowerzystom. Swoją wdzięczność wyrazili gromkimi brawami.

Po poświęceniu drogi wszyscy wyruszyli do miejscowości Kosuty na plac Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie  zorganizowano świętowanie jubileuszu 10. lecia Zespołu „Jarzębina Czerwona”.

Uroczystość była okazją do wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego Zespołu, złożenia gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji folklorystycznej w Gminie.

Pan Wójt Krzysztof Kazana gratulował Członkom Zespołu dokonań i wytrwałości, dziękował za kultywowanie tradycji i uświetnianie lokalnych imprez. Podkreślił, że zawsze można na nich liczyć, chętnie angażują się we wszystkie przedsięwzięcia zarówno na terenie gminy, jak i poza nią. Życzył kolejnych wspaniałych lat działalności, dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości w krzewieniu kultury oraz doskonalenia swojego kunsztu.

Pani Zofia Czubek – Kierownik Zespołu podziękowała za współpracę, życzliwość, wsparcie, dobre słowo i pamięć władzom gminy, przyjaciołom i wszystkim przybyłym na tę wyjątkową uroczystość.

Nie zabrakło także okolicznościowych wystąpień zaproszonych gości, wyrazów uznania, życzeń, kwiatów oraz upominków.

Na swój jubileusz Członkowie Zespołu „Jarzębina Czerwona”  zaprosili zaprzyjaźnione kapele, które uświetniły uroczystość swoim występem: „Modry Len” z Adamowa, „Melodia” z Domaszewnicy, „Świderzanki” ze Świderek, „Jagódki” ze Żdżar.

Publiczność, mogła podziwiać wyjątkowe talenty, pasje, energię i kolorowe stroje wszystkich uczestników. Wszyscy wyśmienicie się bawili, było wspólne śpiewanie, tańce i zabawa do późnego wieczoru.

Dla uczestników uroczystości przewidziany był pyszny poczęstunek.

Wyrazy uznania dla Wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia tej wspaniałej uroczystości.

Jeszcze raz dostojne Jubilatki dziękujemy Wam za całokształt dotychczasowej pracy artystycznej i społecznej i  życzymy, aby Wasz zapał i motywacja nadal trwały i umacniały się przez kolejne takie jubileusze.

Zaś Mieszkańcom Stanina i Anonina oraz Wszystkim użytkownikom nowej przebudowanej drogi, życzymy, aby droga służyła przez długie lata.

Zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 102647L od km 0+000,00 do km 2+200,00 w miejscowości Stanin – Anonin” zostało dofinansowane w ramach Rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 580 195,08 zł, wkład własny Gminy Stanin w realizację inwestycji – 663.610,13 zł. Całkowita wartość zadania – 1 243.805,21 zł.

 

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30