Uwaga ! Program Czyste Powietrze!

Uwaga ! Program Czyste Powietrze!

13 lutego 2024

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanin!

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi prób namawiania mieszkańców naszej gminy do zawierania umów na dofinansowanie wymiany pieców i/lub wykonywania dociepleń budynków w ramach program „Czyste Powietrze” przez nieznane osoby odwiedzające Państwa domy,  Urząd Gminy Stanin informuje, że nie prowadzi tego typu działań, a osoby prowadzące działania akwizycyjne, o których mowa powyżej, w żaden sposób nie są powiązane z Gminą Stanin, ani podległymi jej jednostkami organizacyjnymi!

PRZYPOMINAMY!

Nie prowadzimy wizyt w Państwa domach! Jeżeli zachodzi konieczność oceny możliwości skorzystania z programu na Państwa nieruchomości ustalamy wcześniej z Państwem termin takiej wizyty oraz podajemy dane osoby, która będzie dokonywała oceny .

NIE DOKONUJEMY ŻADNYCH CZYNNOŚCI FORMALNO-PRAWNYCH (SKŁADANIE WNIOSKÓW, WERYFIKACJA DOKUMENTÓW) POZA TERENEM URZĘDU GMINY STANIN! NIE ZAWIERAMY ŻADNYCH UMÓW Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” (GMINA JEDYNIE POŚREDNICZY W KONTAKCIE Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE, KTÓRY JEST DYSPONENTEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TEN CEL)!

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy w Staninie, parter – pokój nr 5

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku  7:30 – 10:30

Telefon: 605 722 780

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30