Uwaga, przedłużamy Konkurs !

Uwaga, przedłużamy Konkurs !

17 maja 2022
Odpowiadając na liczne prośby, Organizatorzy Konkursu podjęli decyzję o przedłużeniu terminu na przesyłanie prac na Konkurs „Gmina Stanin w obiektywie”.
.
Prace, które dotychczas wpłynęły biorą udział w konkursie, kolejne prace przyjmujemy jeszcze do 30 czerwca 2022 r., do godz. 23:59.
.
Prace przygotowane w formie elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora: [email protected] wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową lub złożyć w GBP w Staninie z siedzibą w Kosutach.
.
Przypominamy, że na konkurs można przesłać maksymalnie trzy zdjęcia, co najmniej 1843 x 1252 px,.
.
Ci, którzy przesłali prace bez karty zgłoszeniowej i oświadczeń, zobowiązani są do uzupełnienia tego wymogu.
.
Autor najlepszej pracy otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową !
.
Organizatorzy Konkursu: Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana i Gminna Biblioteka w Staninie mogą również przyznać dodatkowe nagrody specjalne!
.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30