Walory gospodarcze Województwa Lubelskiego

Walory gospodarcze Województwa Lubelskiego

26 września 2018

5 powodów, dla których warto wybrać Lubelskie

 1. Położenie
 • Region położony we wschodniej części Polski.
 • Okno na Europę Wschodnią i Azję – obszar graniczny miedzy Unią Europejską a Unią Celną (Rosja, Białoruś, Kazachstan).
 • Port Lotniczy Lublin – jeden z najnowocześniejszych portów lotniczych w Polsce.
 • Paneuropejski korytarz tranzytowy wschód-zachód / północ-południe – autostrada A2, drogi S17 i S12, linia kolejowa E20 (Paryż-Moskwa) oraz E7 (Gdynia-Odessa).
 • Wysoko rozwinięta infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą (4 przejścia) i Białorusią (3 przejścia).
 • Najnowocześniejszy w Polsce terminal do odpraw celnych (fitosanitarnych i weterynaryjnych) w Koroszczynie.
 • Suchy port Małaszewicze dający możliwość przeładunku wszystkich towarów przewożonych drogą kolejową.
 • Rozwinięta kolej szerokotorowa ułatwiająca transport towarów do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.
 1. Ludzie
 • W województwie lubelskim żyje około 2,13 mln
 • Korzystna struktura wiekowa mieszkańców – znaczący udział osób w wieku produkcyjnym.
 • Wykwalifikowana i kompetentna kadra pracownicza.
 • Liczba studentów w regionie kształtuje się w granicach 73 tysięcy osób.
 • Każdego roku lubelskie uczelnie opuszcza ponad 20 tysięcy absolwentów.
 1. Badania i rozwój
 • Lublin to największy w Polsce Wschodniej ośrodek akademicki. W regionie zlokalizowanych jest 18 szkół wyższych, w tym m.in. Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Obecność parków naukowo-technologicznych, których celem jest zintegrowanie i wzmocnienie potencjału naukowego i badawczo-rozwojowego województwa lubelskiego (Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Południowo-Wschodni Park Naukowo-Technologiczny w Zamościu).
 • Działalność parków przemysłowych mających na celu zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych firm oraz ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do najnowszych technologii (Regionalny Park Przemysłowy Świdnik).
 • Wyspecjalizowane jednostki i instytuty badawcze, m.in.: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa
  w Puławach, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Ośrodek Diagnostyki
  i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 1. Silna Gospodarka
 • Wysoko rozwinięty przemysł spożywczy z uwagi na rolniczy charakter przeważającej części województwa, a także specjalizację w uprawach roślin przemysłowych oraz owoców i warzyw. Dogodne warunki klimatyczno-glebowe sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego.
 • Dogodne warunki klimatyczne dla produkcji energii cieplnej i energetycznej z biomasy, energii słonecznej, energii wodnej oraz lokalizacji siłowni wiatrowych.
 • Bogate zasoby surowców mineralnych, m.in. węgla kamiennego (18,7% zasobów krajowych), gazu ziemnego i ropy naftowej, a także kruszyw naturalnych i torfów.
 • Lokowanie na terenie województwa lubelskiego centrów logistycznych dzięki atrakcyjnemu położeniu geograficznemu oraz bliskości transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych.
 • Doskonałe miejsce dla rozwoju centrów usług, ze względu na dużą podaż wykwalifikowanej kadry oraz relatywnie niskich kosztów pracy.
 • Duże tradycje przemysłu maszynowego w regionie, umiejscowionego głównie w Lublinie, ale też w Świdniku, Janowie Lubelskim czy Kraśniku.
 • Preferencyjne warunki do inwestowania oraz prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej oferowane przez 4 Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE EURO-PARK MIELEC, SSE STARACHOWICE, SSE TARNOBRZEG EURO-PARK WISŁOSAN, POMORSKA SSE), z których wyodrębniono 18 podstref na terenie województwa lubelskiego.
 • Promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego poprzez nadawanie im zastrzeżonego znaku towarowego – Marki Regionalnej „Lubelskie”, będącego symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko.
 1. Turystyka
 • Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny oraz czyste i mało przekształcone środowisko stanowią potencjał dla rozwoju turystyki.
 • 2 parki narodowe (Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy), 17 parków krajobrazowych oraz liczne rezerwaty i pomniki przyrody.
 • Urozmaicona rzeźba terenu, o czym świadczą zarówno tereny nizinne (pojezierze, Polesie) oraz tereny wyżynne (Roztocze), poprzecinane dolinami rzecznymi (Bug i Wisła).
 • Liczne szlaki rowerowe, trasy do uprawiania turystyki konnej, stoki narciarskie.
 • Malownicze miejscowości turystyczne, takie jak Lublin, Kazimierz Dolny, Nałęczów czy Zamość, który został doceniony przez UNESCO poprzez wpisanie zamojskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury.
 • Ze względu na bogactwo rzek, jezior i stawów dostępność wielu atrakcji dla miłośników sportów wodnych. Na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego występują dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa, wędkarstwa, jak również zażywania kąpieli słonecznych.
 • Region, który stawia na tradycyjne potrawy. Tylko tutaj można zjeść certyfikowanego cebularza, pieroga biłgorajskiego czy sękacza podlaskiego.

Położenie województwa lubelskiego, jego bogactwo naturalne, gospodarka, a przede wszystkim zamieszkujący go ludzie, tworzą region, który jest miejscem, gdzie warto żyć, który warto odwiedzić i w którym warto zainwestować swój kapitał.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej

Oddział Biznes Lubelskie

[email protected]

[email protected]

+48 81 537 16 11

 +48 81 537 16 15

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30