Wielkie święto OSP Stanin

Wielkie święto OSP Stanin

1 października 2019

Poświęcenie sztandaru, włączenie OSP Stanin do KSRG i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego – to wszystko w niedzielę 29 września świętowali strażacy z OSP w Staninie.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów i przemarszem do Kościoła.
Po mszy strażacy wyszli z Kościoła i przemaszerowali na plac uroczystości.
Oficjalne obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, druha Michała Lendziona. Po złożeniu meldunku, odbył się przegląd pododdziałów i wciągnięcie flagi państwowej na maszt.
Kolejnym punktem był przegląd jednostek przeprowadzony przez Komendanta KW PSP w Lublinie st. bryg. Szczepana Goławskiego.
W skład pocztu flagowego weszli druhowie: Arkadiusz Goławski, Marcin Posiadała i Paweł Osiński.
Druhowie powitali gości, wśród których znaleźli się m.in. posłowie Sławomir Skwarek, radni wojewódzcy Ryszard Szczygieł i Leszek Kowalczyk, starosta łukowski Dariusz Szustek, wicestarosta i druh Janusz Kozioł, sekretarz gminy Ewa Niebrzegowska, radni gminy Stanin z przewodniczącą Rady Gminy Stanin Zofią Czubek, sekretarz powiatu Jerzy Siwiec, radni powiatu łukowskiego a zarazem byli wójtowie Leszek Świętochowski i Krzysztof Gajowy.
Straż reprezentowali Komendant KW PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski i komendant powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Majewski.
Wśród gości znaleźli się Komendant Powiatowy Policji. nadkom. Leszek Misiak i Komendant Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim – podinsp. Krzysztof Skwarek.
Kronikę OSP Stanin odczytała Emilia Lendzion.
Sztandar poświecili ks. kanonik Zygmunt Głębicki, ks. dziekan kapelan łukowskich strażaków Andrzej Kieliszek i ks. Jakub Kozak.
Po poświęceniu nastąpiło uroczyste wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru.
Akt nadania sztandaru odczytał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druh Janusz Kozioł.
Wójt gminy Stanin Krzysztof Kazana wraz z posłem na Sejm RP Sławomirem Skwarkiem przekazali sztandar.
W uznaniu zasług jednostka Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP została odznaczona „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Uchwałę odczytał druh Janusz Kozioł.
Wręczono medale i odznaki strażackie.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie nadało „Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druha Zbigniewa Kopcia.
Medale wręczali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Janusz Kozioł, poseł Sławomir Skwarek, komendant wojewódzki PSP Szczepan Goławski i komendant powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Majewski
„Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali druhowie: Paweł Lendzion , Kamil Lendzion, Michał Lendzion, Marcin Gajowy, Adam Prokopek, Paweł Osiński.

Odznaki „Strażak Wzorowy” z rąk wójta Krzysztofa Kazany, przedstawicieli straży zawodowej i Związku OSP odebrali druhowie Łukasz Lendzion, Artur Gajowy i Marcin Posiadała.

.

Dyplomy za najdłuższy staż służby otrzymali:

-dh Stanisław Lendzion – za 55 lat służby
-dh Czesław Lendzion – za 53 lata służby

Akt włączenia jednostki do KSRG odczytał Lubelski Komendant Wojewódzki st. bryg. Szczepan Goławski, wręczył go prezesowi OSP Stanin dh Piotrowi Lendzionowi.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stanin. Kluczyki przekazali poseł Sławomir Skwarek wraz z wójtem Krzysztofem Kazaną.

Samochód poświęcili ks. kanonik Zygmunt Głębicki, ks. kapelan Andrzej Kieliszek, ks. Jakub Kozak.
Uroczystość zakończył wójt gminy Stanin Krzysztof Kazana. Wójt dziękował wszystkim, którzy pomogli OSP, wójt wręczył gościom kosze pełne swojskich wyrobów.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30