Wójt z absolutorium i wotum zaufania

Wójt z absolutorium i wotum zaufania

22 czerwca 2021

XXXVII Sesja Rady Gminy Stanin odbyła się dzisiaj w świetlicy wiejskiej w Anoninie.

Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co potwierdza dobrą i owocną współpracę miedzy organami. Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez Wójta, a tym samym potwierdzeniem prawidłowości finansowego działania samorządu.

Podczas posiedzenia Wójt omówił „Raport o stanie Gminy Stanin”, który przyjęty został przez radę bez uwag. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Krzysztofowi Kazanie wotum zaufania.

Włodarz Gminy wyraził wdzięczność za udzielone zaufanie oraz zaznaczył, że realizacja budżetu 2020 to wspólny sukces. Wójt Krzysztof Kazana podziękował radnym za mądre i gospodarne podejście do zarządzania Gminą, sołtysom zaś za życzliwość i pomoc.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30