Wójt z wotum zaufania i absolutorium

Wójt z wotum zaufania i absolutorium

27 czerwca 2019

Rada Gminy Stanin jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Krzysztofowi Kazanie. Środowa sesja (26 czerwca) była wyjątkowa. Po raz pierwszy rada zapoznała się z Raportem o stanie gminy i po raz pierwszy głosowała nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Takie obowiązki na samorządowców wprowadziły nowe zapisy ustawy o samorządzie.
Powstał obszerny dokument, który można nazwać kompendium wiedzy o gminie.
Raport o stanie gminy Stanin jest zestawieniem najważniejszych danych o naszej gminie i obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Stanin za rok 2018. Zebrane dane od pracowników merytorycznych, jednostek organizacyjnych, instytucji, stanowią podstawowe źródło informacji. Opisuje sytuacje gminy pod względem społeczeństwa, infrastruktury, środowiska, gospodarki i współpracy.
Radni zapoznali się z raportem przed sesją, mieszkańcy mogą poznać jego treść w Biuletynie Informacji Publicznej.
Radni udzielili wójtowi jednogłośnie absolutorium. O jego udzielenie wnioskowała Komisja Rewizyjna w Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.
Z analizy sprawozdań wynika, że dochody gminy w ub. roku zostały wykonane w wysokości 50.752.395,70 zł tj. w 97,97 proc. Wydatki zostały wykonane w wysokości 49.597.232,25 z tj. w 94,94 proc.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30