Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

15 października 2021

AKTUALNE WNIOSKI !!!

Do 22 października 2021 roku do Urzędu Gminy Stanin można składać wnioski w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Wnioski wrzucamy do urny na wejściu do urzędu.

Z terenu gminy Stanin, na wykazie uprawnionych do dofinansowania jest :

PHRIN JELENIEC KOSUTY NIEDŹWIADKA.

UWAGA!!! WNIOSKUJEMY W TEJ GMINIE W KTÓREJ ZAMIESZKUJE UCZEŃ. 

Wnioski do pobrania:

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia) – dotyczy ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

PGR Zgoda na przetwarzanie

Wnioski wyłożone są także na parterze w Urzędzie Gminy Stanin. Prosimy o uważne czytanie i wypełnianie wniosku !

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30