8. Referendum Ogólnokrajowe 2023

6 września 2023

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu
w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o sposobie głosowania – referendum

_______________________________________________________________________________________________________

USTAWA
z dnia 14 marca 2003 r.
o  referendum ogólnokrajowym
(stan prawny na dzień 17 sierpnia 2023 r.)
(wyciąg na wybory i referendum 15.10.2023 r.)
Tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym

ustawa o referendum ogólnokrajowym_wyciąg na 15.10.2023

_______________________________________________________________________________________________________

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r.
o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

W dniu 18 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Datę przeprowadzenia referendum wyznaczono na dzień 15 października 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa