3. Wybory do PE 2019

24 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 maja 2019 r.
o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_wynikach_wyborow_poslow_do_Parlamentu_Europejskiego

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja-aktualne_sklady_ObKW Gmina Stanin

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Urząd Gminy Stanin informuje, że 1 posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Stanin, odbędzie się 16 maja 2019r. (czwartek) o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie z siedzibą w Kosutach, Kosuty 4A, 21-421 Tuchowicz (Sala konferencyjna 1 piętro). Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa. W ramach posiedzenia zostanie przeprowadzone szkolenie pełnych składów komisji.

_______________________________________________________________________________________________________
Wójt Gminy Stanin                                                                                                                                Stanin, dnia 06.05.2019r.

INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW

     Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 684 )
Wójt Gminy Stanin informuje, że został sporządzony spis wyborców,  w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Spis wyborców udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 17 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

                                                                                  Wójt Gminy Stanin

                                                                                  /-/ Krzysztof Kazana

 _______________________________________________________________________________________________________
Postanowienie nr 57/2019
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
_______________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej nr 1, a także o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowań.

 

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE IV

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Stanin, Jarczówek, Kosuty, Nowa Wróblina,  Nowy Stanin, Wesołówka

 

Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie, Stanin 105, 21-422 Stanin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Anonin, Józefów, Tuchowicz, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie

 

Centrum Społeczno-Kulturalne w Tuchowiczu, Tuchowicz 47A, 21-421 Tuchowicz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Gózd, Kij, Lipniak, Zagoździe

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Grafika w Zagoździu, Lipniak 5, 21-421 Tuchowicz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Jedlanka Osada, Wólka Zastawska, Zastawie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu, Zastawie 9, 21-421 Tuchowicz

5

Jeleniec Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu, Jeleniec 45, 21-421 Tuchowicz

6

Aleksandrów, Wnętrzne

 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej we Wnętrznem, Wnętrzne 35A, 21-421 Tuchowicz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Borowina, Sarnów, Kierzków, Sarnów Osiedle

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie, Sarnów 19B, 21-421 Tuchowicz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Kopina, Niedźwiadka, Ogniwo Budynek Wiejski w Kopinie, Kopina 41A, 21-421 Tuchowicz

9

Jonnik, Stara Gąska, Stara Wróblina Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku, Jonnik 20, 21-421 Tuchowicz

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie IV najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stanin najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV
/-/ Krzysztof Marek Niezgoda