07. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.

21 sierpnia 2023

_______________________________________________________________________________________________________

(Wyciąg z obwieszczenia)
OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLINIE z dnia 13 października 2023 r.

Na podstawie art. 222 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, iż na karcie do głosowania znajduje się lista, której rejestracja została unieważniona, to jest lista nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.

Komunikat lista unieważniona

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja
o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz referendum ogólnokrajowego
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja-aktualne_sklady_ObKW_10-10-2023

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
o sposobie głosowania
oraz warunkach ważności głosu w wyborach:
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o sposobie głosowania – wybory

_______________________________________________________________________________________________________

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
KODEKS WYBORCZY
(stan prawny na dzień 1 września 2023 r.)
(wyciąg) tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym

kodeks wyborczy – wyciąg Sejm 2023

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja
o bezpłatnym transporcie wyborców do lokali wyborczych

Informacja o bezpłatnym transporcie wyborców do lokali wyborczych

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja
o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz referendum ogólnokrajowego
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych 05-10-2023

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
z dnia 18 września 2023 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora
w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 221 § 1w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie podaje do wiadomości publicznej informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE zarejestrowani kandydaci na senatora w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie można również znaleźć na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie pod linkiem:
https://lublin.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2023-r/informacje-ogolne/informacje-obwieszczenia-oraz-uchwaly-okregowej-komisji-wyborczej-w-lublinie

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
z dnia 18 września 2023 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie podaje do wiadomości publicznej informację o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie można również znaleźć na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie pod linkiem:
https://lublin.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2023-r/informacje-ogolne/informacje-obwieszczenia-oraz-uchwaly-okregowej-komisji-wyborczej-w-lublinie

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja
Urzędnika Wyborczego w Gminie Stanin
dotycząca terminu zwołania pierwszych posiedzeń oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz referendum ogólnokrajowego
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Stanin dotycząca terminu zwołania pierwszych posiedzeń oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych

_______________________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE
NR 96/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pierwsze posiedzenie KW IV

_______________________________________________________________________________________________________

Postanowienie
nr 95/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 25 września 2023 r.

Postanowienie można również znaleźć na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie pod linkiem:
https://lublin.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2023-r/informacje-ogolne/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-lublinie-iiiiii-oraz-iv-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie losowań do składów obwodowych komisji wyborczych
utworzonych na wybory do Sejmu RP i Senatu RP na terenie Gminy Stanin

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Stanin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje o terminie i miejscu losowań do składów obwodowych komisji wyborczych utworzonych na wybory do Sejmu RP i Senatu RP

gm_Stanin_informacja_o_losowaniach_061107

Informację można również znaleźć na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie pod linkiem: https://lublin.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/informacja-komisarza-wyborczego-w-lublinie-i-ii-iii-oraz-iv-w-sprawie-losowan-do-skladow-obwodowych-

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stanin
z dnia 13 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Stanin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanin z dnia 13 września 2023 roku

_______________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o okręgach wyborczych (wyciąg)

Obwieszczenie o okręgach wyborczych (wyciąg)

_______________________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 sierpnia 2023r

_______________________________________________________________________________________________________