Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.

21 sierpnia 2023

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja
Urzędnika Wyborczego w Gminie Stanin
dotycząca terminu zwołania pierwszych posiedzeń oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz referendum ogólnokrajowego
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Stanin dotycząca terminu zwołania pierwszych posiedzeń oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych

_______________________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE
NR 96/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pierwsze posiedzenie KW IV

_______________________________________________________________________________________________________

Postanowienie
nr 95/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 25 września 2023 r.

Postanowienie można również znaleźć na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie pod linkiem:
https://lublin.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2023-r/informacje-ogolne/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-lublinie-iiiiii-oraz-iv-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie losowań do składów obwodowych komisji wyborczych
utworzonych na wybory do Sejmu RP i Senatu RP na terenie Gminy Stanin

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Stanin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje o terminie i miejscu losowań do składów obwodowych komisji wyborczych utworzonych na wybory do Sejmu RP i Senatu RP

gm_Stanin_informacja_o_losowaniach_061107

Informację można również znaleźć na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie pod linkiem: https://lublin.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/informacja-komisarza-wyborczego-w-lublinie-i-ii-iii-oraz-iv-w-sprawie-losowan-do-skladow-obwodowych-

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stanin
z dnia 13 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Stanin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanin z dnia 13 września 2023 roku

_______________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o okręgach wyborczych (wyciąg)

Obwieszczenie o okręgach wyborczych (wyciąg)

_______________________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 sierpnia 2023r

_______________________________________________________________________________________________________