5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020

28 lutego 2020
UCHWAŁA NR 129/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r.
w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
_____________________________________________________________________________________________________________

Postanowienie nr 15/2020
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

_____________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA
O SPISIE WYBORCÓW
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 684) Wójt Gminy Stanin informuje, że został sporządzony spis wyborców, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku .
_____________________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
_____________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Stanin obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje:

_____________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie
Wójta Gminy Stanin
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

dotyczące informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
_____________________________________________________________________________________________________________
Informacja
dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
_____________________________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

_____________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.  wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniżej zamieszczamy linki do stron Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie znajdziecie Państwo ważne informacje  dotyczące tejże kwestii:

 1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
  https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796
 2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798
 3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799
 4. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/6122
 5. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807

Wszelkie informacje na temat wyborów Prezydenta RP znajdują się w serwisie informacyjnym pod adresem:
https://wybory.gov.pl/prezydent2020/