6. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020

4 czerwca 2020

_____________________________________________________________________________________________________________

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

Rozporządzenie ministra zdrowia

_____________________________________________________________________________________________________________

Komunikat
dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej BIP PKW jest zamieszczony „Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu”.
Adres internetowy komunikatu: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyjasnienia/40442

_____________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie II tura

_____________________________________________________________________________________________________________

Materiały szkoleniowe
dla Obwodowych Komisji Wyborczych
powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych – Prezentacja OKW
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych – OKW znak X
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych – Protokół szkoleniowy

_____________________________________________________________________________________________________________
Informacja
dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
do spraw przeprowadzenia głosowania
w obwodach  na terenie Gminy Stanin
w dniu 28 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy Stanin informuje, że 1 posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z terenu Gminy Stanin,  odbędzie się 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 8:00 w Zespole Szkół w Staninie w Staninie, Stanin  149 (Sala gimnastyczna w starej części szkoły, wejście bezpośrednie na salę z tyłu budynku od strony boiska i placu zabaw). Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa. W ramach posiedzenia zostanie przeprowadzone szkolenie pełnych składów komisji.

Sekretarz Gminy Stanin
Ewa Niebrzegowska

_____________________________________________________________________________________________________________
Postanowienie nr 28/2020
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
_____________________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta

_____________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Informacja – datkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych oraz termin losowania

_____________________________________________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Stanin
z dnia 10 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Stanin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Obwieszczenie

_____________________________________________________________________________________________________________

Informacja
dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zagłaszanie kandydatów OKW

_____________________________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA NR 161/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 161/2020

Załącznik do uchwały 161/2020

Załącznik edytowalny do uchwały nr 161/2020

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Informacja
o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania
oraz sposobie realizacji tego prawa
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania z głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego poprawny – wzór

_____________________________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Postanowienie  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

_____________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.  wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniżej zamieszczamy link do strony Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie znajdziecie Państwo ważne informacje  dotyczące tejże kwestii: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci