9. Wybory samorządowe 2024

29 listopada 2023
Uchwała Nr 9
Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
z dnia 3 kwietnia 2024 r.
w sprawie pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
w przeddzień oraz w dniu głosowania
Załączniki:
_______________________________________________________________________________________________________
POSTANOWIENIE NR 207/2024
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 3 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Stanin
Załączniki:
Stanin 2
_______________________________________________________________________________________________________
Informacja
o bezpłatnym transporcie wyborców do lokali wyborczych
_______________________________________________________________________________________________________
POSTANOWIENIE NR 203/2024
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Stanin
Załączniki:
Stanin 1
_______________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
z dnia 15 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Stanin
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
_______________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
z dnia 15 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Stanin
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
_______________________________________________________________________________________________________
Postanowienie
nr 163/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
w GMINIE STANIN (postanowienie zmieniające)

 

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zmienia się POSTANOWIENIE NR 156/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w Gminie Stanin, i powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Stanin, w skład których wchodzą osoby wymienione w załączniku do postanowienia.
Załączniki:
Link do informacji na stronie KBW: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 19 marca 2024 r.
o ponownym losowaniu do składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Stanin obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, że w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Stanin odbędzie się ponowne losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 1
– Nr 2
– Nr 4
– Nr 5
– Nr 6
– Nr 7
– Nr 8
– Nr 9
– Nr 10
– Nr 11
– Nr 12
– Nr 13.

Załączniki:
gm._Stanin_informacja_o_ponownych_losowaniach 20.03.2024

_______________________________________________________________________________________________________

Postanowienie

Nr 156/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 18 marca 2024 r.
w sprawie POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Postanowienie nr 156
Załączniki do postanowienia nr 156 – Gmina Stanin
Link do informacji na stronie KBW: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
z dnia 15 marca 2024 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Stanin
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie z dnia 15 marca 2024 r.

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
z dnia 15 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Stanin
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie z dnia 15 marca 2024 r.

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie
z dnia 15 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 15 marca 2024 r.

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE

Powiatowej Komisji Wyborczej w Łukowie
z dnia 14 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów – powiat

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Urzędnika Wyborczego w Gminie Stanin
dotycząca terminu zwołania pierwszych posiedzeń oraz szkolenia
obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Informacja pierwsze posiedzenie i szkolenie komisji

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STANINIE
o terminie losowania jednolitych numerów
dla zarejestrowanych list kandydatów

Gminna Komisja Wyborcza w Staninie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) informuje, że losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Stanin odbędzie się w dniu 15 marca 2024 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanin, Stanin 62, pokój nr 23.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
/-/ Magdalena Gozdołek

Załączniki:
INFORMACJA o losowaniu list

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 12 marca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Stanin obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, że dniu 14 marca 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanin odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.

Załączniki:
gm._Stanin_informacja_o_losowaniach

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

Załączniki:
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie – Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stanin
z dnia 8 marca 2024 roku 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Stanin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
obwieszczenie_o_obwodach_061107

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywa się w godzinach pracy Urzędu 7:30 – 15:30.
Termin na zgłoszenie upływa w dniu 8 marca 2024 r.

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

Załączniki:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie

_______________________________________________________________________________________________________

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Postanowienie nr 134 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

Link do informacji na stronie KBW: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie

_______________________________________________________________________________________________________

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Postanowienie nr 133 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
załącznik do postanowienia NR 133 KW IV

Link do informacji na stronie KBW: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Lublinie IV
z dnia 23 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

Link do informacji na stronie KBW: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie

_______________________________________________________________________________________________________

POSTANOWIENIE Nr 129/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV
z dnia 19 lutego 2024 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stanin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Nr 129/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stanin
z dnia 7 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Stanin podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanin – okręgi wyborcze

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 2 lutego 2024 r.
w sprawie podziału województwa lubelskiego na okręgi wyborcze

Załączniki:
obwieszczenie-okregi-wyborcze-2024

_______________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego,
rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

OBWIESZCZENIE WL z 23.11.2023 r.

Zarządzenie nr 326 WL z 23.11.2023 r.

Załącznik do zarządzenia nr 326 WL z 23.11.2023 r.