2. Wybory uzupełniające 2018

19 listopada 2018

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stanin w okręgu wyborczym Nr 4 (Anonin)

_________________________________________________________________

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie z dania 21 grudnia 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4.

Obwieszczenie obsadzenie mandatu

_________________________________________________________________

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie z dania 21 grudnia 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanin zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r.

Obwieszczenie zarejestrowani kandydaci

_________________________________________________________________

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 11 grudnia 2018r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie oraz Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 11 grudnia 2018r., w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanin zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r.

Postanowienie KW w Lublinie IV w sprawie powołania GKW i zwołania I posiedzenia GKW w Staninie

___________________________________________________

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stanin

z dnia 23 listopada 2018 roku

 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Stanin podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanin zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.:

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu
4 Anonin 1

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie mieści się:

w Urzędzie Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin, sala konferencyjna.

 Wójt Gminy Stanin

/-/

Krzysztof KAZANA

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanin o okręgu wyborczym

Obwieszczenie_o_okręgu_Anonin

_________________________________________________________________

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 16 listopada 2018 r.
_________________________________________________________________
ZARZĄDZENIE NR 270 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanin