XIX Sesja Rady Gminy Stanin

XIX Sesja Rady Gminy Stanin

20 marca 2020

20 marca 2020 roku odbyła się  XIX sesja Rady Gminy Stanin.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2.Sprawdzenie obecności

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stanin środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2021

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanin na 2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanin

10. Zamknięcie sesji

 

 

Link do infosesji:

https://stanin.infosesja.pl/sesja/2a4facb5-b6a0-40a5-a2dc-12ccaca93d50

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30