XXIX Sesja Rady Gminy Stanin

XXIX Sesja Rady Gminy Stanin

16 grudnia 2020

W dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 900 w Gminnej Bibliotece Publicznej  z siedzibą w Kosutach odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Stanin.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji rady gminy.

 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy.

 6. Informacja Wójta o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta przez osoby
  do tego zobowiązane.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych
  do przewodniczącego przez radnych Rady Gminy Stanin.

 8. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 r.:

 1. przedstawienie przez wójta projektu budżetu;

 2. dyskusja w sprawie projektu budżetu;

 3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Gminę Stanin projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;

 4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Stanin projektu uchwały budżetowej na 2021 r.;

 5. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Lublinie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Stanin na 2021 rok.

 6. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

 7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Stanin

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30