XXVII Sesja Rady Gminy Stanin

XXVII Sesja Rady Gminy Stanin

20 listopada 2020

W dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się nadzwyczajna XXVII Sesja Rady Gminy Stanin. Sesja przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanin
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Stanin.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

 9. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

 10. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Stanin

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30